MENU

Termografie staveb a průmyslových zařízení

Pomocí termokamery dokážeme:

 • hodnotit kvalitu zateplení obvodového pláště budovy
 • hledat tepelné mosty a chyby v zateplení staveb
 • hledat nespojitosti - netěsnosti obvodového pláště
 • hledat dodatečně zazděné otvory v obvodovém plášti budovy
 • zkontrolovat přechody mezi původní stavbou a přístavbou (nekvalitní napojení nebo různé typy stavebních materiálů - možný únik tepla)
 • vyhledávat zabudované technické zařízení – podlahové topení, stěnové topení, stropní chlazení a jiné rozvody
 • kontrolovat kvalitu provedení tepelných izolací potrubí kotlů, akumulačních nádob, zásobníkových ohřívačů apod.
 • kontrolovat kvalitu provedení chladíren, chladicích zařízení, chladicích rozvodů, chladicích vozů...
 • pomoci identifikovat poruchy s tepelným projevem u elektrických nebo mechanických zařízení 
 • zjišťovat úniky provozních kapalin
 • další dle vašich požadavků

Termografie budov

Ideální podmínky pro měření termokamerou na stavbách jsou, když je teplota v exteriéru alespoň o 15°C (lépe o 20°C) nižší než v interiéru, pro což je vhodné hlavně chladnější (zimní) období.

Ale ani v létě není nutné uložit termokameru k ledu. Léto je ideální čas pro termografii chladíren, chladicích zařízení, chladicích rozvodů, chladicích vozů...

Hodnocení zateplení budov – vyhledávání tepelných mostů

V exteriéru se termokamerou měří povrchové teploty jednotlivých částí stavební konstrukce s teplotním rozlišením 0,1 °C. Pokud mají některé části objektu vyšší teplotu než ostatní, znamená to, že tudy prochází více tepla z interiéru – jedná se o tzv. tepelný most.

 

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR000177.jpg   DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR_177.jpg  
Měření z exteriéru – typický příklad špatně provedené tepelné izolace v oblasti základové desky

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | F_89bmp.jpg   DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR_89.jpg 
Měření z interiéru – největší netěsnosti jsou v připojovací spáře okna v dolní části

Vyhledávání netěsností staveb

Pomocí termokamery a zařízení pro Blower door test lze vyhledávat netěsná místa ve stavebních konstrukcích. Vytvořením podtlaku v budově se zvýší proudění vzduchu v netěsnostech a dojde k ještě většímu ochlazení stavebních konstrukcí. Tím se netěsnosti pro termokameru ještě více zvýrazní a na termogramech jsou jasně patrné.

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR_106.jpg
Netěsnosti pod parapetem okna při podtlaku 50 Pa

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR_87.jpg
Netěsnosti kolem posuvných balkonových dveří při podtlaku 50 Pa

Nejčastějšími netěsnostmi jsou netěsná okna a dveře, špatné napojení střešní konstrukce na obvodové zdivo, nekvalitně provedená parotěsná uzávěra, špatně provedené elektro a sanitární rozvody... 

Další možnosti stavební termografie

Termokameru lze však využít i jinak. Je možné vyhledávat zabudované technické zařízení jako je podlahové topení, stěnové topení, rozvody v podlahách a stěnách - můžeme lokalizovat vše, co má odlišnou teplotu než je teplota okolních konstrukcí.

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | IR_PT.jpg
Hledání trubek podlahového topení

 

Termografie v průmyslu

Termografie může výrazně pomoci při identifikaci poruch a nestandartních stavů výrobního zařízení. Výhodou je provádění této kontroly za provozu zařízení tj. bez výrobních prostojů. Možnosti termografie si ukážeme na několika příkladech.

Kontrola rozvaděčů a jiných elektrických zařízení

Bezdotykové měření teploty v elektrických rozvaděčích pomůže odhalit místa se zvýšenou teplotou. Příčinou často bývá přechodový odpor na spojích a svorkách elektrického zařízení. Včasná identifikace těchto poruch může zabránit nepředpokládaným poruchám, požáru a případně i úrazům elektrickým proudem.

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | pojistky_bmp.jpg   DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | pojistky.jpg  
Zvýšená teplota u některých pojistek signalizuje vyšší přechodový odpor
 
 
DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | privod_bmp.jpg   DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | privod.jpg  
Zvýšená teplota jedné fáze signalizuje přechodový odpor na svorce hlavního vypínače (stejný proud ve všech fázích ověřen ampérmetrem)

Kontrola mechanických součástí

Termokamerou lze rychle a účinně kontrolovat teplotu různých mechanických zařízení (motory, spojky, převodovky, ložiska, čerpadla...). Velkou výhodou je, že měření probíhá bezdotykově a je možné je provádět za provozu těchto zařízení.

DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | motor.jpg  DATA | /diagnostika_staveb/termografie_staveb_a_prumyslovych_zarizeni | gufero.jpg 
Zvýšená teplota u ložiska (vlevo) a zvýšená teplota na olejovém těsnění (vpravo)
 

Kontrola izolací a jiná využití termografie

Pomocí termokamery lze kontrolovat kvalitu provedení tepelných izolací potrubí, kotlů, akumulačních nádob, zásobníkových ohřívačů… Můžeme zjišťovat množství látek s odlišnou teplotou v neprůhledných nádobách apod.

 

Cena termografického měření:

 • termografická analýza rodinného domu - 1800 Kč/objekt/základní rozsah služeb )*
 • ostatní termografická (termovizní) měření se stanovují individuálně dle rozsahu měření - vyžádejte si prosím cenovou nabídku
 • doprava:  5 Kč/km - v případě spojení dvou a více zakázek stejným směrem jsou účtovány pouze poměrné náklady na dopravu; výjezdní místa jsou Jihlava a Mladá Boleslav, dojedeme kamkoliv po celé ČR

Objednat

 

)* základní rozsah služeb - termografická analýza budov:

 • pořízení max. 8 termosnímků budovy
 • diagnostika termosnímků
 • výstupem je protokol o měření termokamerou v digitální podobě

 

nahoru

Rychlá poptávka

Poptávám u vás toto měření
Informace
Pro urychlení komunikace nám zašlete na e-mail info@blowertest.cz výkresy (půdorysy a řezy) od měřeného objektu. Děkujeme
Závazně objednávám toto měření
Informace
Pro urychlení komunikace nám zašlete na e-mail info@blowertest.cz výkresy (půdorysy a řezy) od měřeného objektu. Děkujeme
Poptávám u vás toto zboží
Závazně objednávám toto zboží
Z důvodů karanténních opatření až do odvolání odesíláme zboží pouze službou PPL!
Registruji se na školení
Vyplňte prosím fakturační údaje pro platbu registračního poplatku. My Vám zašleme zálohovou fakturu.
Na co se chcete zeptat?
Ozvěte se mi prosím

* znamená povinnou položku formuláře.