V nákupním košíku v tuto chvíli nemáte žádnou položku.

Velká sleva na vzduchotěsné krabice  >>  prohlédnout nabídku

Akce Balíkovna za 30 Kč - pro podrobnosti klikni​​​​​​​​​​​​​​

Akreditovaná kalibrace ventilátoru Standard (model 4 a model 3)

32 173,90 s DPH

26 590,00 Kč bez DPH

dostupnost do 2 týdnů


Akreditovaná kalibrace ventilátoru Standard (model 4 a model 3)

Kalibrace se provádí v akreditované laboratoři s maximální možnou přesností. Ventilátor se kalibruje postupně se všemi clonami (ventilátor bez clon a clony A-E). Kalibrace probíhá při třech hodnotách (nízký průtok, střední průtok a vysoký průtok) v testovací komoře při tlakovém rozdílu 50 Pa.

Všechny měřicí ventilátory BlowerDoor kalibrujeme pomocí zkušební komory navržené společností BlowerDoor GmbH, která byla kalibrována německým národním metrologickým institutem Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) s přesností ± 1 %. Tato úroveň přesnosti je nezbytná pro ověření shody měřicího ventilátoru až do ± 4 %. Kalibrační komora byla akreditována DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

Interval kalibrace podle doporučení výrobce: 4 roky.

Sada pěti průtokových clon s jedním otvorem je obzvláště důležitá pro přesnost měření. Umístění snímače tlaku, stejně jako geometrie ventilátoru a clon byly vyvinuty odborníky, aby vytvořily stabilní a reprodukovatelný profil rychlosti, který je pokud možno nezávislý na protitlaku (tlakový rozdíl budovy). Testy prokázaly, že i po dlouhém používání mají ventilátory BlowerDoor vysokou přesnost měření, která jasně překračuje minimální zákonné požadavky.

Součástí akreditované kalibrace DAkkS je celková kontrola technického stavu ventilátoru. Pokud je při kontrole zjištěn nějaký problém, může být po odsouhlasení cenové nabídky na opravu oprava ihned provedena.

Kalibrace probíhá vždy každý první týden v měsíci. Na kalibraci je nutné se registrovat nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Nezapomeňte poslat svůj ventilátor včetně všech clon A - E!


V nákupním košíku v tuto chvíli nemáte žádnou položku.