Door Fan test


Door Fan test je zkouška vzduchotěsnosti prostoru pro plynové stabilní hasicí zařízení. Při plánování a instalaci plynového stabilního hasicího zařízení v chráněném prostoru vyžadujícím specifický přístup (serverovna, muzeum, depozitář, archiv, prostory s elektronickými či elektrickými zařízeními apod.) je potřeba při přípravě ochrany proti požáru provést zkoušku těsnosti prostoru pro stanovení minimální doby udržování koncentrace hasiva dle ČSN EN 15004-1. Cílem Door Fan testu a následného výpočtu je stanovení, zda se hasicí plyn udrží v chráněném prostoru po požadovanou dobu v požadované koncentraci. Door Fan test se provádí po dokončení výstavby chráněného prostoru.

Poptávka

Door Fan test chráněného prostoru obsahuje:

  • prohlídku prostoru
  • hledání zjevných defektů při podtlaku 50Pa - při vhodných podmínkách může být použita termokamera, anemometr nebo kouřový generátor
  • konzultace řešení nalezených defektů
  • provedení vlastního Door Fan testu dle ČSN EN 15004-1

Výstupem Door Fan testu je protokol v digitální formě zaslaný e-mailem nebo originál zaslaný poštou.

V jakém stavu musí být prostor pro Door Fan test?

Při měření musí být prostor ve stejném stavu jako bude při případném požáru.

Příprava prostoru pro plynové stabilní zařízení pro Door Fan test je specifická, proto doporučujeme konzultaci předem.

Door Fan test je určen pro:

  • všechny, kteří si chtějí ověřit funkčnost plynového stabilního hasicího zařízení
  • stavební firmy, které stavějí prostory chráněné plynovým stabilním hasicím zařízením
  • montážní firmy, které montují plynové stabilní hasicí zařízení
  • investory, kteří tyto prostory vlastní či využívají

Cena Door Fan testu:

  • cena za Door Fan test a za dopravu se stanovuje individuálně dle rozsahu měření - vyžádejte si prosím cenovou nabídku