Blower door test velkých hal a průmyslových objektů


Cílem Blower door testu je stanovit průvzdušnost neboli vzduchotěsnost obálky velkých hal a průmyslových objektů dle normy ČSN EN ISO 9972. Blower door test se provádí buď v průběhu výstavby (jako průběžná kontrola dodržování stavebních postupů vedoucích k dosažení stanovené průvzdušnosti) nebo po úplném dokončení stavby, opravy či rekonstrukce. Díky Blower door testu lze zajistit správnou funkci vzduchotechniky - rekuperace, chladicích a klimatizačních systémů apod. Blower door test přispívá k úspoře nákladů na vytápění. Využívá se při stavbě pasivních či nízkoenergetických domů a budov.

Poptávka

Blower door test velkých hal a průmyslových objektů obsahuje:

  • prohlídku objektu
  • utěsnění potrubí VZT
  • orientační Blower door test
  • hledání zjevných defektů při podtlaku 50Pa - při vhodných podmínkách může být použita termokamera, anemometr nebo kouřový generátor, současně s detekcí netěsností je možné provádět odstraňování nalezených netěsností
  • konzultace řešení nalezených defektů
  • provedení vlastního Blower door testu dle ČSN EN ISO 9972

Výstupem z Blower door testu je protokol v digitální formě zaslaný e-mailem nebo originál zaslaný poštou.

V jakém stavu musí být budova pro Blower door test?

Příprava velkých hal a průmyslových objektů pro Blower door test je velmi specifická dle účelu stavby a požadavků na vzduchotěsnost. Proto doporučujeme konzultaci předem.

Blower door test velkých hal a průmyslových objektů je určen pro:

  • firmy, které chtějí v průběhu stavby či po jejím dokončení ověřit kvalitu odvedené práce
  • firmy, které se zabývají výstavbou velkých hal a průmyslových objektů
  • certifikační systémy (např. BREEAM, LEED)

Cena Blower door testu velkých hal a průmyslových objektů:

  • cena za Blower door test a za dopravu se stanovuje dle rozsahu měření - vyžádejte si prosím cenovou nabídku