Kontrola nastavení vzduchotechniky

Správně zaregulovaná vzduchotechnika je zárukou správné výměny vzduchu v jednotlivých místnostech. Měření probíhá přístrojem Minneapolis DuctBlaster, jehož součástí je aktivní ventilátor. Tento ventilátor zajišťuje, že měření negativně neovlivňuje okolní výústky a je tedy zajištěna maximální přesnost měření.

Poptávka

Kontrola nastavení vzduchotechniky obsahuje:

  • prohlídku objektu
  • kontrolu filtrů VZT jednotky (nemá smysl měřit VZT se zanesenými filtry)
  • měření na odsávacích výústkách VZT
  • měření na přívodních výústkách VZT

Měření celkem trvá cca 2-3 hodiny podle rozsahu vzduchotechniky.

Výstupem z měření je protokol v digitální formě zaslaný e-mailem.

Měření přístrojem Minneapolis DuctBlaster je určeno pro:

  • uživatele, kteří si chtějí ověřit, jak pracuje jejich vzduchotechnická jednotka
  • firmy, které se zabývají montáží vzduchotechnických zařízení

Cena za kontrolu vzduchotechniky přístrojem Minneapolis DuctBlaster:

  • cena za kontrolu vzduchotechniky přístrojem Minneapolis DuctBlaster a za dopravu se stanovuje individuálně dle rozsahu měření - vyžádejte si prosím cenovou nabídku