Měření těsnosti vzduchotechnického potrubí

Pro správnou činnost vzduchotechniky je nutné zajistit, aby potrubí tohoto systému bylo dostatečně vzduchotěsné. 

Poptávka