Termografie staveb a průmyslových zařízení

Pomocí termokamery dokážeme:

 • hodnotit kvalitu zateplení obvodového pláště budovy
 • hledat tepelné mosty a chyby v zateplení staveb
 • hledat nespojitosti - netěsnosti obvodového pláště
 • hledat dodatečně zazděné otvory v obvodovém plášti budovy
 • zkontrolovat přechody mezi původní stavbou a přístavbou (nekvalitní napojení nebo různé typy stavebních materiálů - možný únik tepla)
 • vyhledávat zabudované technické zařízení – podlahové topení, stěnové topení, stropní chlazení a jiné rozvody
 • kontrolovat kvalitu provedení tepelných izolací potrubí kotlů, akumulačních nádob, zásobníkových ohřívačů apod.
 • kontrolovat kvalitu provedení chladíren, chladicích zařízení, chladicích rozvodů, chladicích vozů...
 • pomoci identifikovat poruchy s tepelným projevem u elektrických nebo mechanických zařízení
 • zjišťovat úniky provozních kapalin
 • další dle vašich požadavků

POPTÁVKA

Termografie budov

Ideální podmínky pro měření termokamerou na stavbách jsou, když je teplota v exteriéru alespoň o 15°C (lépe o 20°C) nižší než v interiéru, pro což je vhodné hlavně chladnější (zimní) období.

Ale ani v létě není nutné uložit termokameru k ledu. Léto je ideální čas pro termografii chladíren, chladicích zařízení, chladicích rozvodů, chladicích vozů...

Hodnocení zateplení budov – vyhledávání tepelných mostů

V exteriéru se termokamerou měří povrchové teploty jednotlivých částí stavební konstrukce s teplotním rozlišením 0,1 °C. Pokud mají některé části objektu vyšší teplotu než ostatní, znamená to, že tudy prochází více tepla z interiéru – jedná se o tzv. tepelný most.

Měření z exteriéru – typický příklad špatně provedené tepelné izolace v oblasti základové desky

Měření z interiéru – největší netěsnosti jsou v připojovací spáře okna v dolní části

Vyhledávání netěsností staveb

Pomocí termokamery a zařízení pro Blower door test lze vyhledávat netěsná místa ve stavebních konstrukcích. Vytvořením podtlaku v budově se zvýší proudění vzduchu v netěsnostech a dojde k ještě většímu ochlazení stavebních konstrukcí. Tím se netěsnosti pro termokameru ještě více zvýrazní a na termogramech jsou jasně patrné.

Netěsnosti pod parapetem okna při podtlaku 50 Pa

Netěsnosti kolem posuvných balkonových dveří při podtlaku 50 Pa

Nejčastějšími netěsnostmi jsou netěsná okna a dveře, špatné napojení střešní konstrukce na obvodové zdivo, nekvalitně provedená parotěsná uzávěra, špatně provedené elektro a sanitární rozvody...

Další možnosti stavební termografie

Termokameru lze však využít i jinak. Je možné vyhledávat zabudované technické zařízení jako je podlahové topení, stěnové topení, rozvody v podlahách a stěnách - můžeme lokalizovat vše, co má odlišnou teplotu než je teplota okolních konstrukcí.

Hledání trubek podlahového topení


​​​​​​​Termografie v průmyslu

Termografie může výrazně pomoci při identifikaci poruch a nestandardních stavů výrobního zařízení. Výhodou je provádění této kontroly za provozu zařízení tj. bez výrobních prostojů. Možnosti termografie si ukážeme na několika příkladech.

Kontrola rozvaděčů a jiných elektrických zařízení

Bezdotykové měření teploty v elektrických rozvaděčích pomůže odhalit místa se zvýšenou teplotou. Příčinou často bývá přechodový odpor na spojích a svorkách elektrického zařízení. Včasná identifikace těchto poruch může zabránit nepředpokládaným poruchám, požáru a případně i úrazům elektrickým proudem.

Zvýšená teplota u některých pojistek signalizuje vyšší přechodový odpor

Zvýšená teplota jedné fáze signalizuje přechodový odpor na svorce hlavního vypínače (stejný proud ve všech fázích ověřen ampérmetrem)

Kontrola mechanických součástí

Termokamerou lze rychle a účinně kontrolovat teplotu různých mechanických zařízení (motory, spojky, převodovky, ložiska, čerpadla...). Velkou výhodou je, že měření probíhá bezdotykově a je možné je provádět za provozu těchto zařízení.

Zvýšená teplota u ložiska (vlevo) a zvýšená teplota na olejovém těsnění (vpravo)


​​​​​​​Kontrola izolací a jiná využití termografie

Pomocí termokamery lze kontrolovat kvalitu provedení tepelných izolací potrubí, kotlů, akumulačních nádob, zásobníkových ohřívačů… Můžeme zjišťovat množství látek s odlišnou teplotou v neprůhledných nádobách apod.


Cena termografického měření:

 • termografická analýza rodinného domu či ostatní termografická (termovizní) měření se stanovují individuálně dle rozsahu měření - vyžádejte si prosím cenovou nabídku
 • doprava: 6 Kč/km - v případě spojení dvou a více zakázek stejným směrem jsou účtovány pouze poměrné náklady na dopravu; výjezdní místa jsou Jihlava a Mladá Boleslav, dojedeme kamkoliv po celé ČR