Konzultace ve fázi projektu stavby

Ohledně konzultace nás neváhejte kontaktovat

Projekt je velmi důležitou součástí dobrého výsledku průvzdušnosti budovy. V projektu by mělo být stanoveno např. kde bude vedena vzduchotěsná obálka budovy, z jakých bude materiálů, jak a čím se budou jednotlivé materiály spojovat, jak se budou řešit prostupy přes tuto obálku apod. Absence těchto základních informací vede při vlastním provádění stavby k improvizaci a často k neodstranitelným chybám.

Nabízíme zkonzultovat projekt ve fázi projektu a zabránit tak chybám plynoucím z nedostatečných projektových podkladů. Odstranění těchto chyb je vždy pracnější, dražší a někdy už i nemožné.

Potřebujete tuto konzultaci?

Poptávka