FAQ

Zde uvádíme nejčastější dotazy našich zákazníků.

V jakém stavu musí být budova pro měření v rámci programu Zelená úsporám?

 • V domě musí být konečným způsobem osazena vzduchotěsná obálka domu a prvky a zařízení, které mají vliv na vzduchotěsnost objektu (okna a dveře do exteriéru, dveře do nevytápěných prostorů, výlez na půdu, všechny průchodky a vedení do exteriéru a nevytápěných prostorů musí být finálně dokončené a utěsněné, VZT jednotka a VZT rozvody pokud mají vliv na celkovou vzduchotěsnost domu, spalovací spotřebiče ve vytápěném prostoru, centrální vysavač,…). Z celkového stavu musí být jasné, že už se po měření nebude zasahovat do vzduchotěsné obálky domu.
 • Pokud si nejste jisti, zavolejte - poradíme.


Za jakých klimatických podmínek je možné provádět blower door test? Může bouřka ovlivnit výsledek testu?

 • Největším nepřítelem blower door testu je vítr. Při silnějším větru (obvykle více než 6 m/s) je problematické splnit požadavky normy a provést blower door test s požadovanou přesností. 


Může být při testu už v domě nastěhován nábytek?

 • Ano, může. Objem nábytku ani objem jiných uskladněných věcí se od celkového objemu domu neodečítá.


Musí se Blower door test pro NZÚ provést před kolaudací a nebo po ní?

 • Datum kolaudace není pro provedení Blower door testu rozhodující. Test se může provést jak před kolaudací tak i po ní. Důležitý je stav budovy viz. následující dotaz.


Proč jsou netěsnosti v obálce budovy škodlivé?

Netěsnosti jsou škodlivé z několika důvodů:

 • snižují účinnost rekuperace
 • zvyšují energetické ztráty domu 
 • mohou způsobit kondenzaci vlhkosti v konstrukcích
 • zvyšují hladinu hluku v domě (přenášejí hluk zvenku dovnitř) 
 • umožňují pronikání pylu a jiných škodlivých částic do domu 

V podstatě znehodnocují investici do domu, zvyšují provozní náklady, snižují komfort užívání a mohou snížit jeho životnost. 


Je možné, aby byla průvzdušnost domu 0?

 • Prakticky to možné není (snad jen u igelitového pytlíku). Každý dům obsahuje nějaké netěsnosti a jde o to, aby jich bylo co nejméně. 


Lze najít opravdu všechny netěsnosti v obálce budovy?

 • Velmi to záleží na zkušenosti technika, který zkoušku provádí. Neexistuje žádné zařízení, které by se umístilo do domu a to by ukázalo všechny netěsnosti. Netěsnosti musí najít technik a pomáhá si při tom různými prostředky. Jeho zkušenost je ale nezastupitelná. 


Používáte při diagnostice netěsností kouř? Není to zdraví škodlivé?

 • Ano, samozřejmě používáme. Kouřem se dají pěkně vizualizovat defekty ve vzduchotěsné obálce budovy. Kouř používaný při diagnostice netěsností je zdraví neškodný. Nenechává žádné barevné stopy, nezapáchá a lze ho jednoduše vyvětrat. 


Mohou být při Blower door testu uvnitř budovy lidé? Není to nebezpečné ?

 • Ano, lidé mohou být při Blower door testu uvnitř budovy. Vlastně tam být musí, aby našli případné vady ve vzduchotěsné obálce. Tlakové změny, které Blower door test vyvolává jsou tak malé, že je ani nezaregistrujete. 


Poradíte nám jak opravit vady zjištěné při Blower door testu?

 • Ano, samozřejmě. Konzultace vad a jejich odstranění je standardní součástí našeho Blower door testu.


Pokud jsou při Blower door testu zjištěny nějaké vady, můžeme je hned opravit?

 • Ano, jednoduché vady lze ještě před vlastním měřením opravit. Je dobré být na to připraven a mít k dispozici prostředky na těsnění (pásky, tmely).


V jakém okamžiku je vhodné provést Blower door test?

 • Nejvhodnější okamžik pro provedení Blower door testu je těsně po dokončení vzduchotěsné obálky domu - bez podhledů, podlah a dalších konstrukcí, které zakrývají vzduchotěsnou obálku stavby. V tomto okamžiku je možné najít přesná místa defektů a lze je jednoduše a levně opravit. Pokud vzduchotěsnou obálku překryjí další konstrukce, je diagnostika problémů daleko složitější a oprava někdy již nemožná.


Jak složité je dosáhnout hodnotu průvzdušnosti 0,6 h-1 (hodnota pro pasivní domy)?

 • Pokud máte dobrý projekt a dostatek zkušeností, tak je to legrace. Pokud něco z toho chybí, tak už to tak jednoduché není. V každém případě je nutné začít řešit průvzdušnost stavby od samého začátku. 


Co to vlastně je Blower door test?

Cílem měření je zjištění těsnosti (průvzdušnosti) pláště měřeného objektu. Průvzdušnost je v podstatě celistvost pláště budovy.
Princip zkoušky spočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy při referenčním tlakovém rozdílu 50Pa.

Popis provedení Blower door testu

Do budovy se instaluje zkušební rám a do něj se vloží ventilátor. Při zkoušce se vzduch do objektu vhání nebo se z něj vysává, podle toho, zda chceme vyvolat přetlak anebo podtlak uvnitř objektu. Po dosažení tlakového rozdílu se provede vlastní měření.


Úkolem měření je zjistit jaké množství vzduchu je potřeba do objektu dodat, aby byl zachován stejný tlakový rozdíl. Množství vzduchu, který při měření dodáváme ventilátorem je stejné, jako množství vzduchu, které uniklo netěsnostmi v plášti budovy. Výsledky měření se pak zpracují a stanoví se hodnota celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy. Měření probíhá plně automaticky a data jsou ukládána do PC.

Vyhledávání netěsností

Nedílnou součástí Blower door testu je vyhledávání netěsností v obálce budovy.

Pro vyhledávání netěsností se používá termický anemometr, vyvíječ kouře, kouřová tužka a při dostatečném teplotním rozdílu mezi interiérem a exteriérem termovizní kamera.

Podle jaké normy se Blower door test provádí?

Nejdůležitější normou pro měření vzduchotěsnosti staveb je ČSN EN ISO 9972. Tato norma popisuje postup při provádění Blower door testu a stanovuje podmínky za kterých je test možno provést.

Tato norma rozeznává tři metody měření. 

METODA 1 – měření používané budovy – měření určí hodnotu průvzdušnosti objektu ve stavu, v jakém se používá (celkovou intenzitu výměny vzduchu). Při tomto měření již nelze provádět dodatečná utěsnění. Stavba musí být ve finální fázi určená k používání. Výsledek z tohoto měření může dále sloužit k návazným výpočtům např. tepelných ztrát budovy a k vypracování energetického štítku budovy.

METODA 2 – měření obálky budovy – při měření se vyhledávají netěsnosti v plášti budovy a postupně se eliminují. Stavba musí být ve fázi dokončené vzduchotěsné vrstvy (resp. jinak utěsněného pláště), ale bez vnitřního opláštění tak, aby byl umožněn přístup případným opravám netěsností.

METODA 3 – měření budovy pro speciální účely - v ČR se například používá pro měření v rámci programu "Nová zelená úsporám", kde SFŽP stanovil pro měření Metodický pokyn.


V této normě jsou také doporučení, která je vhodné při tomto měření respektovat.

1. Omezení rychlostí větru do max. 6 m/s – samotný vítr vzniká snahou vzduchu o vyrovnání rozdílných atmosférických tlaků. Jeho proudění při určité rychlosti způsobuje zásadní tlakové rozdíly na protějších stranách objektu, a tím vznikají nestandardní podmínky pro provedení měření.

2. Omezení rozdílem teplot a výškou objektu max. 250 m.K. Pokud rozdíl vnitřních a venkovních teplot [K] vynásobený výškou objektu [m] je větší než 250 m.K, je pravděpodobné, že výsledky měření budou nepřípustně zkreslené.


Jaké jsou hodnoty průvzdušnosti pro jednotlivé druhy staveb?

Velmi častou otázkou je, jaké jsou vlastně doporučené hodnoty průvzdušnosti a podle čeho se stanovují.

Norma ČSN 73 0540–2 definuje doporučené mezní hodnoty celkové výměny vzduchu n50, (číslo udává, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa) podle toho, jakým způsobem se stavba větrá.


Požadované hodnoty n50:

 • Přirozené větrání 4,5 h-1
 • Nucené větrání 1,5 h-1
 • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 1,0 h-1
 • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy) 0,6 h-1


Jak dlouho Blower door test trvá?

 • Celková doba Blower door testu záleží hlavně na době strávené vyhledáváním netěsností. Obecně se dá říci, že doba strávená na stavbě je 3-4 hodiny.