V nákupním košíku v tuto chvíli nemáte žádnou položku.

Zpravodaj č.1 - Porovnání nové normy ČSN EN ISO 9972 s původní normou ČSN EN 13829

Dobrý den vážení,

život je změna.

Dost neoriginální úvod, ale vystihuje podstatu toho, proč já tady datluji a vy to teď čtete.

Dnes a denně se objevují stále nové druhy, typy, nástavby všeho mobilem počínaje a autem (ne)konče. Zdaleka ne všechny změny mají opodstatnění, ne všechny změny jsou logické či pochopitelné, a už vůbec si netroufnu polemizovat na téma užitečnosti některých novinek. Ale je to život. A život je změna.

I v našem oboru měření vzduchotěsnosti dochází ke změnám. Souhrn těchto změn vám nyní předkládám a doufám, že forma je dostatečně srozumitelná. Tyto změny neznamenají celosvětový převrat, ale jak jejich autoři doufají, pošoupnou kvalitu a přesnost měření vzduchotěsnosti zase o krůček dopředu. Tak jak by náš život měla pošoupnout k lepšímu každá změna.

Hezký den.

Jiří Krejča

Porovnání nové normy ČSN EN ISO 9972 s původní normou ČSN EN 13829

„Stanovení vzduchové průvzdušnosti budov – tlaková metoda“

V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější změny, které začaly platit s novou normou ČSN EN ISO 9972 (dále jen ISO 9972), ve vztahu ke staré a neplatné normě ČSN EN 13829 (dále jen EN 13829).


1. Změna terminologie

Symboly používané v ISO 9972 a symboly EN 13829 jsou porovnány v následující tabulce (bod 3.2):

Označení

ISO 9972   (2015)

EN 13829   (2001)

Objemový tok vzduchu při 50 Pa

q50

V50

Vzduchová propustnost při 50 Pa

qE50

q50

Měrný objemový tok vzduchu netěsnostmi

qF50

w50

Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa

n50

Co to znamená pro Blower Door měření: všechny nové symboly jsou integrovány do programu TECTITE Express 5.1.


2. Výpočet vztažných hodnot

ISO 9972 (kapitola 6.1.1): Vnitřní objem V je vnitřní objem budovy nebo její měřené části.

Pro výpočet tohoto objemu se používají celkové vnitřní rozměry…

Objem vnitřních příček a podlah se neodečítá. Objem dutin uvnitř budovy se neodečítá. Objem nábytku se neodečítá.

EN 13829: Vnitřní objem V je objem vzduchu uvnitř měřené budovy nebo části budovy.

Vnitřní objem se počítá násobením čisté podlahové plochy … průměrnou čistou výškou stropu. Objem nábytku se neodečítá.

Novinka v ISO 9972: V závislosti na účelu měření (např. při ověřování průvzdušnosti dle národních předpisů) je možné použít také vztažné hodnoty, které se liší od ISO 9972 (kapitola 6.1).

Co to znamená pro Blower Door měření: vnitřní objem vypočtený podle ISO 9972 je větší než podle EN 13829. Výsledkem je, že intenzita výměny vzduchu n50 je podle výpočtu ISO 9972 menší pro stejný objemový tok vzduchu q50 (V50) než podle výpočtu EN 13829.

3. Přesnost měřícího zařízení

V normě ISO 9972 se zvyšují požadavky na přesnost tlakoměrů a teploměrů.

Tlakoměr

ISO 9972: přístroj schopný měřit tlakové rozdíly s přesností ± 1 Pa v rozsahu 0 Pa až 100 Pa (kapitola 4.2.2).

EN 13829: přístroj schopný měřit tlakové rozdíly s přesností ± 2 Pa v rozsahu 0 Pa až 60 Pa.

Teploměr

ISO 9972: přístroj schopný měřit teplotu s přesností ± 0,5 K (kapitola 4.2.4).

EN 13829: přístroj schopný měřit teplotu s přesností ± 1 K.

Co to znamená pro Blower Door měření: DG-700 má přesnost odečtu ± 1% nebo ± 0,15 Pa (vždy platí vyšší hodnota), a proto má vyšší přesnost, než požaduje jakákoli měřicí norma.


4. Změny v metodách přípravy budov

ISO 9972 popisuje tři druhy přípravy budovy (kapitola 5.2.1) a způsob přípravy (kapitola 5.2.3) podle účelu měření:

 • Metoda 1
  je zkouška používané budovy – přirozené větrací otvory se uzavřou a mechanická ventilace budovy nebo vzduchotechnika se utěsní (např. čisté prostory)
 • Metoda 2
  je zkouška obálky budovy, při které se utěsní všechny záměrné otvory v obálce budovy, a uzavřou se všechny dveře, okna a výlezy (např. porovnání různých návrhů budov)
 • Metoda 3
  je zkouška budovy pro určitý účel, přičemž úprava záměrných otvorů je přizpůsobena tomuto účelu podle standardu nebo zvyklostí v každé zemi (např. dodržení požadavku na vzduchotěsnost...)

EN 13829 popisuje dva druhy přípravy budovy podle účelu Blower Door měření:

 • Metoda A (test používané budovy)
 • Metoda B (test obálky budovy)

Co to znamená pro Blower Door měření: v programu TECTITE Express 5.1 je možnost výběru mezi různými druhy měření, které se zobrazují dle zvolené měřící normy.


5. Základní tlakový rozdíl při nulovém průtoku

ISO 9972 :  " ...zaznamenejte hodnoty tlakového rozdílu při nulovém průtoku po dobu nejméně 30 s (minimálně 10 hodnot) a vypočítejte..." ( kapitola 5.3.4)

EN 13829 : "...sledujte a zaznamenávejte...hodnoty tlakového rozdílu při nulovém průtoku...po dobu nejméně 30 s...".

Změna: Je požadováno minimálně 10 hodnot tlakového rozdílu při nulovém průtoku.

Co to znamená pro Blower Door měření: TECTITE Express snímá 30 hodnot za 30 sekund, oba požadavky jsou splněny.


6. Nová kontrola kvality měření

Aby výsledky testu byly platné podle ISO 9972,  musí být n v rozmezí 0,5 až 1, a r2 musí být nejméně 0,98.

n = exponent proudění, může dosahovat hodnoty mezi 0,5 a 1. Velké netěsnosti mají turbulentní průtok a exponent proudění má hodnotu 0,5. Dlouhé a velmi úzké netěsnosti mají laminární průtok a exponent proudění má hodnotu 1.
Protože úniky v budově jsou obvykle kombinací obou průtoků, exponent proudění n leží mezi těmito dvěma hranicemi. Pokud je hodnota mimo tento rozsah, došlo během měření ke změnám v obálce budovy, což je způsobeno např. otevřením nebo zavřením oken.

= korelační koeficient. Naměřené hodnoty objemového průtoku vzduchu při různých tlacích budovy jsou zobrazeny v logaritmickém grafu jako body tvořící přímku. Pokud dochází při měření k odchylkám, měřící body se více či méně od přímky odchylují. Korelační koeficient r ukazuje, jak kvalitní měření je. V ideálním případě je možné dosáhnout hodnoty  1 (což odpovídá 100%). Podle ISO 9972 musí být tento korelační koeficient r umocněn na druhou a tím vznikne koeficient determinace r2. Měření odpovídá normě ISO 9972, pokud koeficient determinace r2 není menší než 0,98.

Co to znamená pro Blower Door měření: Nyní existují jasné požadavky na kvalitu Blower Door měření. Dodržování požadavků lze kontrolovat přímo v programu TECTITE Express 5.1.


7. Nové odvozené veličiny

Název

Symbol

Jednotky

Efektivní plocha netěsnosti

ELApr

m2

Efektivní plocha netěsnosti (obálka)

ELAEpr

m2 / m2

Efektivní plocha netěsnosti (podlaha)

ELAFpr

m2 / m2

Co to znamená pro Blower Door měření: nové odvozené veličiny jsou integrovány do programu TECTITE Express 5.1.


Závěr: co z toho všechno vyplývá pro naše zákazníky?

Pro měření podle nové normy Blower Door ISO 9972 potřebujete pouze novou verzi softwaru TECTITE Express 5.1.

Anglická verze již je k dispozici. Brzy budou následovat překlady do dalších jazykových verzí.

Máte-li jakékoli dotazy, těším se na vaši zprávu:

info@blowertest.cz

S pozdravem
Jiří Krejča


Článek ke stažení v pdf